EKO DOM PŁYWAJĄCY praca dyplomowa

projekt dyplomowy na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, 2011
promotor: dr inż. arch. Marek Gawdzik, recenzent: dr inż. arch. Jakub Szczepański